Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Börsfallet lockar sparare tillbaka

Privat aktiehandel under augusti ökade 53 procent till 95 000 affärer per dag jämfört med samma månad 2010. Jämfört med juli är det en fördubbling. Stora nettoinflöden märks också. Inom Avanza Bank var nettoinflödet under augusti över 900 MSEK jämfört med 300 MSEK samma månad 2010. "Börsfallet har först oroat och sedan väckt svenska sparare. Överraskande många ser redan köptillfällen. Samtidigt har aktiva sparare bytt handelsmönster. Fyra av fem mest handlade värdepapper under augusti var inte aktier utan börshandlade indexfonder (ETF:er)", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Augusti blev rekord för svenska aktieägares handel. Mest intensiv var den 9 augusti då privatpersoner genomförde över 220 000 aktieaffärer. Augustihandeln slutade 15 procent över toppnivåer från våren 2010.

”Efter en avvaktande börsvår med lägre sparande i aktier och fonder så har spararna under augusti både köpt aktier och gjort stora insättningar. Fondspararna är däremot fortfarande mer avvaktande”, säger Hemberg.

Utöver mer aktiehandel har privatpersoner även ökat handeln med börshandlade indexfonder. Privathandeln i börshandlade indexfonder var närmast osynlig fram till för två till tre år sedan. Senaste månaden motsvarar den en av tio affärer, vilket är tio gånger större än senaste åren. Hittills har huvudsakligen de mest aktiva spararna upptäckt dessa lågprisfonder och intresset från vanliga sparare förväntas öka.

”Handeln i småbolag ökade något till 3 600 affärer per dag. Men det är fortfarande under 50 procent av tidigare rekord. En viktig skillnad är robotarna, som här faktiskt skulle kunna vara ett stöd”, säger Hemberg.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring
ett år
Aug
2011
Jul
2011
Aug
2010
Avanza Bank 87 % 49 % 49 800 26 700 33 500
Nordnet 117 % 59 % 37 800 17 400 23 800
Saxo-Etrade 79 % 52 % 5 000 2 800 3 300
Skandiabanken 100 % 56 % 2 800 1 400 1 800
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 98 % 53 % 95 400 48 300 62 400
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring
ett år
31 Aug
2011
31 Jul
2011
31 Aug
2010
Sparkapital, MSEK -9 % 8 % 74 100 81 700 68 800
Utlåning, MSEK -29 % -27 % 2 860 4 000 3 910
Inlåning, MSEK 13 % 38 % 13 400 11 900 9 680
Konton, st 2 % 21 % 398 200 391 500 329 700
Aug
2011
Jul
2011
Aug
2010
Nettoinflöde, MSEK 237 % 184 % 910 270 320

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner