Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avgörande till Avanza Banks fördel i viktig skattedom

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom per den 10 juni 2011 meddelat att Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions intäkter som hänför sig till försäkringstagarnas tillgångar inte ska belastas med bolagsskatt. Detta avser bl.a. intäkter från kunders sparande i kapitalförsäkring, tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring. Domstolen godkänner därmed bolagets nuvarande förfarande.

Som tidigare meddelats i delårsrapporter och separat pressmeddelande, har Skatteverket och Skatterättsnämnden, i strid med gällande lag och branschpraxis, meddelat att fondprovisioner från externa fondförvaltare som är hänförliga till försäkringssparande ska belastas med bolagsskatt. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar i och med denna dom Skatterättsnämndens besked.

Avanza Bank har tidigare kommunicerat att bolagets skattekostnad kan komma att öka till följd av domslut till bolagets nackdel. I och med det positiva avgörandet föreligger inte längre denna risk. Högsta förvaltningsdomstolens dom går inte att överklaga.

Under tolvmånadersperioden april 2010-mars 2011 var Avanza Bank-koncernens effektiva bolagsskattesats knappt 18 procent. Med beaktande av verksamhetens förväntade tillväxt i olika sparformer bedöms skattesatsen framöver kvarstå på denna nivå.
 
 

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
avanzabank.se

Ladda ner