Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Fortsatt möjlighet till kredit på svensk kapitalförsäkring

Vid årsskiftet träder ny lagstiftning avseende kapitalförsäkring ikraft. Den nya lagstiftningen innebär förhållandevis få skillnader mot dagens lagstiftning. En skillnad är emellertid att insättningar kommer beskattas.

De kunder som idag handlar med belåning på kapitalförsäkring har ett separat kreditkonto kopplat till sin kapitalförsäkring. Det innebär att skulden på kreditkontot dagligen regleras genom insättningar eller uttag från kapitalförsäkringar. Med beskattning av insättningar kan sådana dagliga regleringar innebära ett betydande beskattningsunderlag och därmed en orimligt hög skattebelastning för dessa kunder.

För att tillgodose behovet hos de kunder som fortsatt vill ha möjlighet till kredit kopplat till sin kapitalförsäkring, kommer Avanza Bank från och med årsskiftet kunna erbjuda kreditkonto utan daglig reglering av skulden. Istället genomförs inga automatiska uttag, vilket innebär att insättningar kopplat till belåning endast genomförs om krediten används utöver vad som tidigare maximalt nyttjats. Detta bedöms ge en rimlig beskattning för kunden och mer i linje med lagstiftningens intention.

"Bland de kunder som handlar med belåning är det populärt att ha kapitalförsäkring med kreditkonto. Det står för drygt 40 procent av Avanza Banks totala utlåning. Med denna lösning kommer vi även fortsättningsvis kunna erbjuda en bra lösning för kredit kopplat till kapitalförsäkring. Det är vår ambition att erbjuda samma lösning för den nya sparformen investeringssparkonto", säger Martin Tiveus, VD Avanza Bank.

Läs mer om de nya reglerna för kapitalförsäkring och investeringssparkonto på avanzabank.se/isk.

För mer information:
Martin Tiveus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04
Henrik Källén, VD Avanza Pension, telefon 070-861 80 25

avanzabank.se

Ladda ner