Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Sparare köper folkaktier igen

Privat aktiehandel under september ökade 11 procent till 74 000 affärer per dag jämfört med samma månad i fjol. Sedan förra månaden, augusti, är handeln däremot ned 22 procent. "Privatpersoner köper nu folkaktier igen för flera miljarder, efter att ha ratat aktier under osäkra augusti. Volvo och Boliden har spararna sett mest köpvärda. På säljsidan är fyra av fem mest sålda börshandlade index", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Under förra månadens stora kast undvek många sparare bort enskilda aktier. Kasten i kurserna var för stora. Istället valde många att handla på riktning och köpen dominerades första gången av börshandlade index, som XACT Bull och XACT Bear, vilka vinner på generella upp- eller nedgångar. Även under september är handeln i index nära dubbelt över normalt, men nu är det mest sälj.

”Störst andel köpare hade H&M. Här har spararna köpt dubbelt så mycket som de sålt. Även de största Lundinbolagen har lockat många privatpersoner”, säger Hemberg.

Handeln i småbolagsaktier har däremot kraftig motvind. Småbolagshandeln halverades senaste månaden. Idag är endast två procent av privathandeln i småbolag, eller 1 800 affärer per dag.

”Handeln i småbolag har långa perioder varit närmast ur funktion. Här borde de noterade bolagen själva göra en insats. Det är annars fel att kalla aktierna för noterade om de inte går att handla”, säger Hemberg.

Överbelåningen som märktes under augusti har nu i det mesta upphört. Det var närmast bara Boliden-sparare som vid några få tillfällen förköpt sig och tvingats sälja av. Boliden tillhörde några av de få aktier som flera dagar hade stora kast på 10 procent under september.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring
en månad
Förändring
ett år
Sep
2011
Aug
2011
Sep
2010
Avanza Bank -27 % 7 % 36 500 49 800 34 100
Nordnet -17 % 16 % 31 200 37 800 26 900
Saxo-Etrade -10 % 13 % 4 500 5 000 4 000
Skandiabanken -32 % 0 % 1 900 2 800 1 900
Övriga banker Särredovisar
ej
Särredovisar
ej
- -
-
Privatspararna, totalt -22 % 11 % 74 100 95 400 66 900
           
           
Avanza Banks sparare,
preliminärt
Förändring
en månad
Förändring
ett år
30 Sep
2011
31 Aug
2011
30 Sep
2010
Sparkapital, MSEK -5 % -6 % 70 300 74 100 74 600
Utlåning, MSEK -2 % -28 % 2 800 2 860 3 900
Inlåning, MSEK 4 % 30 % 13 900 13 400 10 700
Konton, st 1 % 20 % 403 500 398 200 335 300
Sep
2011
Aug
2011
Sep
2010
Nettoinflöde, MSEK -59 % -42 % 370 910 640

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se

Ladda ner