Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ändring i Avanza Banks valberedning

Valberedningens ordförande Erik Törnberg representerade vid valberedningens förra offentliggörande Investment AB Öresund. Som en följd av att Investment AB Öresunds innehav i Avanza Bank Holding AB (publ) övergått till Creades AB representerar Erik Törnberg nu Creades AB i valberedningen.
 
För mer information:
 
Erik Törnberg, valberedningens ordförande, telefon 08-412 011 07

 
avanzabank.se

Ladda ner