Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämma i Avanza Bank

Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ) framlägger följande förslag till val av styrelse inför Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Anders Elsell, Sven Hagströmer, Lisa Lindström, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew och Jacqueline Winberg, samt nyval av Martin Tivéus. Nicklas Storåkers har avböjt omval.

Valberedningens redogörelse och förslag samt motiverat yttrande till val av styrelse finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.


För mer information:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande, telefon 08-412 011 07

avanzabank.se

Ladda ner