Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza ger kunderna möjlighet att selektera på hållbara fonder

Från och med idag kan Avanzas kunder selektera på fonder som rapporterar enligt Hållbarhetsprofilen. Profilen ska fungera som ett fondfaktablad, där kunderna på ett överskådligt sätt ska kunna jämföra fonderna sinsemellan. Kunden får även information om vilka fonder som aktivt tillämpar olika hållbarhetskriterier i sin förvaltning utifrån vad de valt bort, valt in och påverkar.

”Vi har märkt av en ökad efterfrågan kring hur vi arbetar med hållbar utveckling från såväl kunder som medarbetare, studenter, media och institutionella investerare. För oss handlar hållbarhet om full transparens och ansvar vad gäller vår affär, oavsett om det gäller klimatavtryck, avgifter, bolagsstyrning eller riskhantering. Sedan i höstas har vi en policy som är en avsiktsförklaring inom hållbarhet. Under första kvartalet genomförde vi en klimatanalys för att mäta vårt klimatavtryck och nu tar vi vårt första steg inom hållbara investeringar”, säger Martin Tivéus, VD Avanza.  

Han fortsätter: ” Som oberoende plattform för sparande och placeringar har vi valt att inte exkludera några fonder utifrån hållbarhetskriterier, eftersom vi anser att våra kunder fattar sina egna placeringsbeslut bäst själva. Däremot kan vi tillföra ett mervärde genom att ge kunderna information om vilka fonder som tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Att valet föll på Hållbarhetsprofilen har att göra med att de flesta i branschen står bakom den och vi tror att den har goda förutsättningar att bli branschstandard.”

Hållbarhetsprofilen är framtagen av SWESIF. SWESIF är en oberoende, icke-vinstdrivande förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige, däribland majoriteten av de stora fondbolagen, bankerna och pensionsbolagen i branschen.

”Beroende på hur mottagandet och intresset blir kommer vi följa upp och utveckla vårt arbete ytterligare inom området”, säger Martin Tivéus, VD på Avanza.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: http://investors.avanza.se/sv/avanza-i-samhallet

Läs mer om Hållbarhetsprofilen: http://www.hallbarhetsprofilen.se/

Läs mer om Swesif: http://www.swesif.org/

Ladda ner