Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza ökar kostnaderna samtidigt som courtagenettot stigit kraftigt

 · Regulatorisk information
Under första kvartalet har Avanza haft en stark tillväxt i antal kunder, ett högt nettoinflöde och en extremt hög kundaktivitet. För att hantera de ökade volymerna har en ny bedömning gjorts av kostnadstillväxten för 2020. Kostnaderna bedöms öka med 12%. Det är en ökning från tidigare uppskattning på runt 10%, men inom den långsiktiga kostnadsguidningen på 9-12%. Samtidigt förväntas courtagenettot för första kvartalet mer än fördubblas jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Avanza har under det senast året och inte minst under första kvartalet i år haft en mycket stark tillväxt i antal kunder, ett högt nettoinflöde och en extremt hög kundaktivitet. Den höga kundaktiviteten kommer att leda till att Avanza för första kvartalet kommer att kunna redovisa ett courtagenetto som är mer än dubbelt så högt som det under första kvartalet 2019 då courtageintäkterna uppgick till 112 miljoner kronor.

Under de senaste årens starka tillväxt har Avanza genom att ständigt arbeta med effektiviseringar samt förenklingar på sajten och nya beslutsstöd inte behövt skala upp kundservice eller backoffice. Efter de senaste månadernas starka tillväxt och höga kundaktivitet behöver dock dessa avdelningar förstärkas för att säkerställa en fortsatt hög kundnöjdhet. För att hantera de ökade volymerna måste även stabiliteten på sajten förbättras, vilket kräver ytterligare resurser.

Detta sammantaget gör att kostnaderna för 2020 bedöms öka med 12%, istället för med runt 10% som kommunicerades i samband med bokslutskommunikén i januari. Den nya bedömningen av kostnadsökningen ligger alltjämt inom spannet för den långsiktiga kostnadsguidningen på 9-12%.

”Kostnadsökningen är ett resultat av att vi i snabbare takt måste skala upp Avanza inom några områden. Vi jobbar alltid med att ta höjd för vår tillväxt, men nu har den accelererat till en nivå där vi behöver tidigarelägga ett antal initiativ för att säkra kundnöjdheten,” säger Rikard Josefson, VD Avanza.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir