Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ett enkelt sätt för kvinnor att få mer pengar

Det visar sig att kvinnor är bättre investerare än män

Kvinnor är betydligt mer obekväma med att spara på börsen jämfört med män visar en ny undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Avanza. Detta trots att kvinnor haft en bättre medianavkastning än män.

Endast 5% av kvinnorna känner sig bekväma med att spara på börsen och hela 17% känner sig mycket obekväma. En avsevärd skillnad gentemot männen och detta trots att kvinnor historiskt har presterat bättre.

”Ett effektivt sätt att minska skillnaderna i livsinkomst mellan kvinnor och män är att spara på ett mer effektivt sätt. Stockholmsbörsen har de senaste femton åren avkastat drygt 10% per år. Om kvinnor skulle våga spara mer på börsen skulle de ge sitt sparande en chans till rejäl skjuts. Det vore ett stort och viktigt steg för att stärka både enskilda kvinnor och samhället i stort,” konstaterar Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

Förutom att kvinnor inte känner sig lika bekväma som män med att spara på börsen har de också betydligt sämre tilltro till sin finansiella förmåga. Endast en procent av de tillfrågade kvinnorna ansåg sig ha mycket stor kunskap när det gäller sparande och investeringar. Bland männen var det sju gånger så många som ansåg sig ha mycket stor kunskap.

”Samtidigt ser vi bland våra egna kunder att kvinnor, trots sämre självförtroende på börsen, faktiskt har investerat dubbelt så bra som män senaste året. I nästan alla åldersgrupper utklassar kvinnorna männen. Även sett över en femårsperiod har kvinnorna en något högre medianavkastning: 9,8% per år jämfört med männens 9,4%. Detta trots att kvinnor i genomsnitt har en lägre risk i sitt sparande – eller kanske tack vare det,” fortsätter Moa Langemark.

”Kvinnors dåliga börssjälvförtroende är omotiverat. Det visar all tillgänglig data. Vi behöver fortsätta peppa och stödja de som inte tror att de kan och visa att ett börssparande vare sig behöver vara komplicerat eller ta mycket tid,” säger Moa Langemark.

Självskattning vid sparande och investeringarAndel kvinnorAndel män
Jag känner mig mycket bekväm med att spara och investera på börsen5%17%
Jag känner mig mycket obekväm med att spara och investera på börsen17%6%
Jag har en mycket stor kunskap om sparande och investeringar1%7%
Jag har ingen kunskap om sparande och investeringar11%4%

Kön ser ut att vara en viktigare faktor när det kommer till upplevd finansiell förmåga än utbildningsnivå. Endast 28% av de med högskole- eller universitetsexamen uppger att de har en ganska stor till mycket stor kunskap när det gäller sparande och investeringar. Motsvarande siffra för männen är 37% och för kvinnorna 11%.

Samtidigt uppger nästan varannan kvinna, 46% av de tillfrågade, att de har ganska liten till ingen kunskap alls om sparande. Det är dubbelt så många som männen, 23% av männen uppger att de har en ganska liten till ingen kunskap.

Kvinnor hos Avanza har ett genomsnittligt månadssparande på drygt 2 000 kronor, jämfört med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 2 600 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 78% av vad män gör vilket ger ett spargap på 22%. Spargapet i april var detsamma som i februari. Kvinnornas andel av det samlade kapitalet växte något från 24,7% i februari till 25,1% i april 2022.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

Se även Kvinnor investerar dubbelt så bra som män.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 1,7 miljoner kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir