Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kvinnor mer negativt inställda till den egna ekonomin och börsens utveckling

Den försiktiga strategin har hittills lönat sig.

Kvinnor är betydligt mer negativt inställda till Stockholmsbörsens framtida börsutveckling och möjligheterna att spara framöver jämfört med männen. Det visar en ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Avanza för andra kvartalet 2022 med 1 162 svarande. Börspessimismen kan dock bara delvis förklara varför kvinnor har en större andel av sitt sparande på sparkonto. En annan förklaring är det sämre börssjälvförtroenet, men kvinnor som väl investerar lyckas bättre än männen.

På frågan vad man tror om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna är det hälften så många kvinnor som män som tror att börsen kommer att stiga. Likaså är det fler kvinnor än män som tror att börsen kommer att sjunka de kommande 12 månaderna. Som framgår i Sparbarometern Kv2 är spararna rekorddystra kring börsen generellt, men uppdelat per kön visar det sig alltså att kvinnor är betydligt mer negativt inställda än män. Skillnaden i kvinnor och mäns börssyn håller dessutom i sig över tid.

Jag tror att Stockholmsbörsen kommer att stiga de kommande 12 månadernaKvinnorMän
Kv2 202211%22%
Kv1 202215%32%
Kv4 202120%38%
Kv3 202136%17%
Jag tror att Stockholmsbörsen kommer att sjunka de kommande 12 månadernaKvinnorMän
Kv2 202260%53%
Kv1 202234%33%
Kv4 202122%25%
Kv3 202129%23%

”Det intressanta i denna undersökning är att kvinnor, med vissa undantag, oavsett var börsen står och konjunkturläge tycks ha en mer pessimistisk inställning till börsen. Detta kan till stor del förklaras av att kvinnor har ett sämre börssjälvförtroende, vilket våra tidigare undersökningar visar. Det leder i sin tur till att de sparar med lägre risk och faktiskt också avstår från att spara,” säger Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

Nästan var tionde kvinna, dubbelt så många som männen, sparar inte överhuvudtaget och 72% av kvinnorna uppger att de sparar på sparkonto, jämfört med 59% av männen. 30% av kvinnorna sparar i aktier, motsvarande siffra bland männen är 44%.

”Att nästan var tionde kvinna uppger att de inte sparar alls är oroande. Inte minst då vi nu går mot mörkare ekonomiska tider och behovet av en buffert ökar. Att låta bufferten ligga på ett sparkonto är bra men fler behöver ett långsiktigt sparande på börsen – inte minst bland oss kvinnor som generellt sett har en lägre livsinkomst än män. Historiskt har Stockholmsbörsen stigit i snitt med sju procent per år vilket är betydligt mer än vad som går att få på ett vanligt sparkonto. Detta behöver fler kvinnor känna till. Dessutom visar vår data från Avanza att kvinnor ofta är bättre investerare än män: De senaste 12 månaderna har kvinnor haft en högre medianavkastning och så har det också sett ut de senaste fem åren”, konstaterar Moa Langemark.

Kvinnor är över tid också underrepresenterade i antalet som tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna.

Jämfört med de senaste 12 månaderna tror jag att jag kommer att kunna spara mer de kommande 12 månadernaKvinnorMän
Kv2 202218%21%
Kv1 202222%26%
Kv4 202125%36%
Kv3 202129%35%
Jämfört med de senaste 12 månaderna tror jag att jag kommer att kunna spara mindre de kommande 12 månadernaKvinnorMän
Kv2 202236%36%
Kv1 202227%26%
Kv4 202124%17%
Kv3 202121%18%

”I det ekonomiska läge vi nu befinner oss i är det naturligt att det är färre som tror att de kommer att kunna spara mer de kommande 12 månaderna. Det intressanta är att spargapet är så hårt förankrat. Oavsett börs- eller konjunkturläge har kvinnor oftast en mer pessimistisk inställning till möjligheterna att utöka sparandet,” menar Moa Langemark.

Kvinnor hos Avanza har ett genomsnittligt månadssparande på drygt 2 000 kronor, jämfört med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 2 600 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 78% av vad män gör vilket ger ett spargap på 22%. Spargapet i augusti var detsamma som i juni. Under året har kvinnornas andel av det samlade kapitalet vuxit med 8,8 procentenheter: Från 26,5% till 35,3%. Medianavkastningen de senaste 12 månaderna var för kvinnor -8,5% medan den för männen var -11,3%.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

Se även Ett enkelt sätt för kvinnor att få mer pengar samt Kv2 2022: Spararna rekorddystra kring börsen

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 1,7 miljoner kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir