Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv2 2022: Spararna rekorddystra kring börsen

Privatspararna är rekorddystra kring börsen just nu. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 162 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader når en ny bottennivå och landar på -39 jämfört med -11 kvartalet innan. Det är den lägsta uppmätta nivån under Sparindikatorns närmare 5-åriga historia. Andelen sparare som tror att de kommer spara mindre kommande året är dessutom på rekordnivå.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 17 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en ordentlig minskning jämfört med kvartalet innan. Den stora skillnaden jämfört med tidigare kvartal återfinns dock i den kraftiga ökningen av andelen som tror på fallande börs. 56 procent tror att börsen kommer sjunka kommande år, det är en ny rekordnivå i antal dysterkvistar.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv2 2022Kv1 2022
Börsen kommer att stiga17%23%
Börsen kommer att sjunka56%34%
Oförändrad8%15%
Ingen uppfattning18%28%

”Det finns få faktorer på börsen som påverkar spararnas humör och framtidstro i högre utsträckning än själva börsutvecklingen. Just nu befinner vi oss i en björnmarknad som för med sig ett negativt tolkningsföreträde. Då är det viktigt att komma ihåg att det är som mörkast innan det ljusnar. Alla historiska tjurmarknader har ju faktiskt fötts ur björnmarknader och när dessa historiskt bottnat ur har börsen i snitt stått över 30 procent högre ett år senare”, säger Nicklas Andersson, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på -39, jämfört med -11 kvartalet innan. Det är den lägsta nivån sedan Sparindikatorn började mätas.

Avanzas Sparindikator

Kv1 2020Kv2 2020Kv3 2020Kv4 2020Kv1 2021Kv2 2021Kv3 2021Kv4 2021Kv1 2022Kv2 2022
2132135262316-11-39

”Det sura börssentimentet smittar av sig på vår framtidstro kring börsens utveckling. Inte ens efter den snabbaste nedgången på Stockholmsbörsen någonsin i samband med coronakraschen var vi så här negativa. Förvisso har vi ovanligt mörka regnmoln denna gång, såsom risken för en energikris i Europa, kriget i Ukraina, kvantitativa åtstramningar från centralbankerna och den kraftigt stigande inflationen som höjer spararnas levnadskostnader, vilket riskerar att tränga undan sparutrymme”, säger Nicklas Andersson.

Fler planerar att minska sitt sparande
En trend under kvartalet är att fler planerar att minska sitt totala sparande. 36 procent av de tillfrågade planerar att minska sitt sparande kommande 12 månader. Bland de som avser att fortsätta spara svarar 61 procent att de inte planerar några förändringar alls mellan fördelningen sparkonto och börs. Bland de som avser att göra förändringar i sitt sparande så handlar det om att öka upp sparandet på sparkonto på bekostnad av sparandet på börsen.

Jämfört med de senaste 12 månaderna, tror du att du kommer kunna spara mer eller mindre de kommande 12 månaderna?Kv2 2022Kv1 2022
Mer19%24%
Mindre36%27%
Oförändrat42%46%
Vet ej3%3%


”Stigande kostnader för drivmedel, elektricitet och livsmedel blir snabbt kännbart i plånboken samtidigt som vi alla ser utvecklingen på börsen och bostadsmarknaden just nu. Detta sammantaget gör rimligtvis att hushållen blir mer defensiva. Det är dock viktigt att försöka bibehålla sitt löpande sparande, även om det innebär att man kan behöva minska sparbeloppet. Den som har ett större ekonomiskt svängrum och sparar långsiktigt gör klokt i att överväga ett höjt månadssparande i detta klimat. Den negativa börsutvecklingen har trots allt höjt börsens potential framåt vilket lär bli tydligt när ovädret bedarrar”, säger Nicklas Andersson.

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790 – 610 400
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren