Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Att använda enkla sparverktyg lönar sig

Kvinnors försiktiga strategi har visat sig vinnande.

Att använda sig av verktyg när man sparar är inte bara tidseffektivt utan har också visat sig vara en vinnande strategi för att få pengarna att växa. Kvinnor använder sparverktyg i betydligt högre utsträckning än män, visar ny statistik från Avanza. Och det har lönat sig. Under de senaste fem åren har kvinnorna haft en högre medianavkastning än männen.

Kvinnor använder sig mer av verktyg i sina sparbeslut. Ett av de mest populära sparverktygen bland kvinnor är ett automatiskt månadssparande i fonder – var femte kvinna som sparar hos Avanza använder detta. Det är mer än dubbelt så vanligt som hos män.

”Det är dags att avmystifiera sparandet: Att spara är både enkelt och något för alla. Ett månadssparande i fonder är för de allra flesta en bra sparstrategi då det sker automatiskt och bortkopplat från paniksälj-rubriker eller haussade aktietips på sociala medier. Förutom att det är enkelt att komma igång har månadssparandet faktiskt visat sig vara ett mycket effektivt sätt att sprida sina risker – både över olika marknader och över tid. De som har ett långsiktigt månadssparande blir inte lika känsliga för börsens tillfälliga svängningar,” säger Moa Langemark, sparanalytiker Avanza.

Nästan var sjunde kvinna använder Avanza Auto som innebär ett sparande som automatiskt optimeras och omfördelas utifrån den risknivå man har valt. Motsvarande siffra bland männen är var elfte. Likaså använder 5,1% av kvinnorna jämfört med 3,7% av männen sig av Portföljgeneratorn vilket är en tjänst där man väljer mellan placering i fem olika portföljer: Försiktiga portföljen, Balanserade portföljen, Avkastningsportföljen, Barnportföljen och Framtidsportföljen. Man kan ställa in om man vill ha ett så billigt sparande som möjligt eller om det ska ha så högt betyg som möjligt. Dessutom kan man välja att göra sparandet hållbart.

Trots att många kvinnor uppger att de har ett sämre börssjälvförtroende och tar lägre risk än män har deras sparstrategi visat sig vara framgångsrik: de senaste fem åren har kvinnor haft en årlig medianavkastning på 9,8% jämfört med männens 9,4%.

”Kvinnors vinnande strategi tycks vara att de har en mer försiktig inställning till börsen än män och att de i större utsträckning använder sig av våra verktyg när de fattar sina sparbeslut. Även om sparande är för alla upplever många att det är svårt och tidskrävande. Det behövs fler smarta verktyg som hjälper både kvinnor och män att komma igång och att upprätthålla ett sunt och långsiktigt sparande, ” menar Moa Langemark.

Kvinnor hos Avanza har ett genomsnittligt månadssparande på drygt 2 000 kronor, jämfört med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 2 600 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 78% av vad män gör vilket ger ett spargap på 22%. Spargapet i juni var detsamma som i april. Kvinnornas andel av det samlade kapitalet växte dock kraftigt från 25,1% i april till 35,2% i juni 2022. Medianavkastningen de senaste 12 månaderna var för kvinnor -3,4% medan den för männen var -6,3%.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

Se även Kvinnor investerar dubbelt så bra som män samt Ett enkelt sätt för kvinnor att få mer pengar

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 1,7 miljoner kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir