Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank delårsrapport januari – juni 2008

*Rörelseintäkterna minskade med 3 (+10) procent till 268 (275) MSEK

*Resultatet efter skatt uppgick till 99 (110) MSEK

*Resultat per aktie minskade med 9 (+10) procent till 3,65 (4,01) SEK

*Nettosparandet ökade till 4 210 (2 840) MSEK, motsvarande 9 (7) procent av sparkapitalet vid årets början, varav förvärvade konton från Ikanobanken utgjorde 490 MSEK

*Antal konton ökade med 25 (13) procent till 205 800 (165 000 per den 31 december 2007) st och totalt sparkapital minskade med 5 (+15) procent till 43 700 (45 900 per den 31 december 2007) MSEK. Förvärvade konton från Ikanobanken bidrog under första halvåret med 15 500 konton och 490 MSEK i sparkapital

Andra kvartalet
*Rörelseintäkterna minskade med 6 (+11) procent till 130 (139) MSEK

*Resultatet efter skatt uppgick till 45 (54) MSEK

*Resultat per aktie minskade med 16 (+21) procent till 1,67 (1,98) SEK

Ladda ner