Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank delårsrapport januari – SEPTEMBER 2008

- Rörelseintäkterna minskade med 5 (+21) procent till 385 (406) MSEK

- Resultatet efter skatt minskade med 13 (+25) procent till 146 (168) MSEK

- Resultat per aktie minskade med 12 (+25) procent till 5,35 (6,11) SEK

- Nettosparandet ökade till 4 860 (4 070) MSEK, motsvarande 11 (9) procent av
sparkapitalet vid årets början

- Antal konton ökade med 30 (19) procent till 213 700 (165 000 per den 31 december 2007)st och totalt sparkapital minskade med 16 (+14) procent till 38 700 (45 900 per den 31 december 2007) MSEK


Tredje kvartalet

- Rörelseintäkterna minskade med 11 (+52) procent till 117 (132) MSEK

- Resultatet efter skatt minskade med 18 (+68) procent till 47 (57) MSEK

- Resultat per aktie minskade med 18 (+69) procent till 1,70 (2,08) SEK


För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner