Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

 · Regulatorisk information

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019

 • Kundtillväxten uppgick till 85 600 (37 300) nya kunder, en ökning med 129 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 18 700 (6 820) MSEK, en ökning med 174 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 115 procent till 706 MSEK, varav 63 MSEK hänförs till minskat ägande i Stabelo. Samtliga intäktsrader förbättrades
 • Rörelsekostnaderna ökade med 18 procent till 221 MSEK. I fjärde kvartalet gjordes en nedskrivning om 16 MSEK avseende hyreskostnader för kontoret på Vasagatan, vilket tidigare kommunicerats. Även personalkostnaderna var högre
 • Kostnadsökningen för helåret uppgick till 11,6 procent exklusive extraordinära flyttkostnader för 2019 och 2020, vilket är i linje med tidigare kommunicerad guidning på 12 procent. Under 2021 uppskattas kostnadsökningen till omkring 15 procent, vilket kommunicerades i december. Inte heller i kostnadstillväxten för 2021 ingår de extraordinära flyttkostnaderna. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning är 9–12 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 418 MSEK, en ökning med 245 procent. Resultatet inkluderar 63 MSEK kopplat till minskat ägande i Stabelo
 • I samband med det minskade ägandet i Stabelo gjordes en omvärdering på 144 MSEK via övrigt totalresultat. Totalresultat efter skatt uppgick till 557 MSEK
 • Styrelsen föreslår, med anledning av Finansinspektionens rekommendation om att dela ut högst 25 procent av vinsten för åren 2019 och 2020, en utdelning på 0,85 (2,30) SEK per aktie. Härefter är styrelsens bedömning att det återstår utbetalningsbara vinstmedel om 2,95 SEK per aktie för en extra bolagsstämma att besluta om, när rekommendationen hävs
 • Gunnar Olsson, COO, har utsetts till vice VD efter Birgitta Hagenfeldt
 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för elfte året i rad
 • Avanza utsågs för tredje året i rad till Årets Bank av Privata Affärer
 • I ett exklusivt samarbete lanserade Avanza sin andra aktivt förvaltade fond, Avanza Småbolag by Skoglund, med fokus på svenska småbolag
 • Aktielånet lanserades vilket möjliggör extra avkastning på kapitalförsäkringar
 • Nya aktiesidor lanserades och apparna fick en ny översikt och nya funktioner, däribland Avanza Svajper


Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Året avslutades lika starkt som det började med fortsatt hög kundaktivitet. Tillväxten för året var rekordstark på över 300 000 nya kunder och ett nettoinflöde på 76 miljarder kronor. Den starka tillväxten, ett sparkapital på närmare 600 miljarder kronor och att nästan var femte sparkrona nu sätts in hos Avanza bådar gott inför 2021.”


Kv-4Kv-3förändrKv-4förändrjan-decjan-decförändr

20202020%2019%20202019%
Rörelsens intäkter, MSEK706575233291152 3491 19397
Rörelsens kostnader, MSEK–221–17725–18718–763–66615
Rörelseresultat, MSEK486396231402471 576520203
Resultat efter skatt, MSEK418331261212451 335447199
Resultat per aktie före utspädning, SEK2,702,15260,792438,662,94195
Rörelsemarginal, %696904326674424

Nettoinflöde, MSEK18 70016 300146 82017476 30032 600134
Nykundsinflöde (netto), st85 60079 200837 300129303 900139 300118
Sparkapital vid periodens slut, MSEK570 500514 20011407 70040570 500407 70040

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 21 januari 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 83237775#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir