Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari— september 2021

 · Regulatorisk information

Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020

 • Rörelseintäkterna ökade med 33 procent till 767 MSEK. Samtliga intäktsrader förbättrades. Främst ökade fondprovisionerna. Courtagenettot ökade som ett resultat av fler courtagegenererande kunder. Övriga intäkter ökade främst till följd av högre intäkter från Avanza Markets och Corporate Finance
 • Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 192 MSEK, en följd av fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Exklusive extraordinära flyttkostnader i tredje kvartalet 2020 ökade kostnaderna med 17 procent
 • Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till omkring 15 procent, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021
 • Rörelseresultatet uppgick till 574 MSEK, en ökning med 45 procent
 • Periodens resultat var 481 MSEK, en ökning med 45 procent
 • Rekryteringstakten växlas upp som ett resultat av den starka tillväxten samtidigt som investeringarna i tillväxt fortsätter. Kostnadsökningstakten för 2022 bedöms därför uppgå till omkring 20 procent
 • Idag kallar Avanza Bank Holding AB (publ) till extra bolagsstämma den 16 november 2021 för att besluta om en efterutdelning om 2,95 kronor per aktie avseende 2020 års resultat


Händelser under kvartalet

 • Fondutbudet breddades med Avanza Sverige, en indexnära Sverigefond med exponering mot hela den svenska marknaden till en låg avgift
 • Rankades som det mest rekommenderade varumärket inom finans i Sverige i YouGov BrandIndex
 • Erhöll fina utmärkelser som attraktiv arbetsgivare bland unga i undersökningar från Academic Work och Universum


Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Under kvartalet, som blev det näst bästa i Avanzas historia, passerade vi förra årets rekordår när det kommer till antal nya kunder. Kundnöjdhet är oerhört viktigt för oss. Vi behöver därför satsa mer inom kundstödjande funktioner, men även upprätthålla vår utvecklingsagenda. Vårt mål är ett företag där vi själva både vill jobba och vara kunder.


Kv 3Kv 2förändrKv 3förändrjan-sepjan-sepförändr
 20212021%2020%20212020%
Rörelsens intäkter, MSEK7677542575332 4771 64351
Rörelsens kostnader, MSEK–192–216–11–1779–611–54113
Rörelseresultat, MSEK5745367396451 8661 09171
Periodens resultat, MSEK4814517331451 56391771
Resultat per aktie före utspädning, SEK3,102,9172,154410,095,9669
Rörelsemarginal, %7571469675669
Avkastning på eget kapital, %4446–355–125357–4
         
Nettoinflöde, MSEK18 40022 900–2016 3001371 90057 60025
Nykundsinflöde (netto), st70 10085 100–1879 200–11308 000218 30041
Kunder vid periodens slut, st1 588 4001 518 20051 194 700331 588 4001 194 70033
Sparkapital vid periodens slut, MSEK735 000713 6003514 20043735 000514 20043
Intäkt per sparkrona, %0,420,44–0,020,48–0,060,490,51–0,01
Kostnad per sparkrona, %0,110,13–0,020,15–0,040,120,17–0,04

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 18 oktober kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 78666391#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir