Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—juni 2020

 · Regulatorisk information

Andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019

 • Kundtillväxten uppgick till 53 000 (31 500) nya kunder, en ökning med 68 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 19 400 (8 270) MSEK, en ökning med 134 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 85 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades. Courtagenettot ökade med 148 procent, och valutaintäkterna och Avanza Markets vilka återfinns inom övriga intäkter ökade med 175 respektive 43 procent. Räntenettot ökade främst som ett resultat av förbättrad avkastning på överskottslikviditeten och högre utlåningsvolymer
 • Rörelsekostnaderna ökade med 12 procent, främst relaterat till fler medarbetare och därmed högre personalkostnader
 • Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till 12 procent, vilket är inom den långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 281 MSEK, en ökning med 178 procent
 • Anna Casselblad utsågs till ny CFO och medlem av koncernledningen med tillträde våren 2021
 • ”Min hållbarhetsstämpel” lanserades för fonder för att underlätta hållbart sparande
 • Avanza 75 utsågs till ”Bästa svenska offensiva blandfond” i Lipper Fund Awards för andra året i rad
 • Avanza rankades som högst ansedda bank och som nummer sex över mest ansedda företag i alla branscher i Kantar Sifos anseendeindex 2020
 • I ett unikt samarbete med TIN fonder lanserade Avanza sin första aktivt förvaltade fond, teknikfonden Avanza World Tech by TIN med fokus på teknik, hälsa och hållbarhet
 • Avanza annonserade att kunder med kapitalförsäkring från i höst kommer att ges möjlighet till extra avkastning genom aktielån

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Trenden att se om sitt sparande har förstärkts. Särskilt i kristider blir det uppenbart hur viktigt det är att ha ett sunt sparande. För Avanza har detta bidragit till en fortsatt mycket stark kundtillväxt där vi redan ligger i nivå med hela 2019. Ambitionen att skapa den bästa plattformen för sparande och investeringar är det som tagit oss dit vi är idag. Även om aktiviteten kan gå ner framöver är det min övertygelse att vi har höjt vår lägstanivå ytterligare under kvartalet.”


Kv-2Kv-1förändrKv-2förändrjan-junjan-junförändr

20202020%2019%20202019%
Rörelsens intäkter, MSEK526542–3284851 06755293
Rörelsens kostnader, MSEK–185–1794–16612–364–33010
Rörelseresultat, MSEK333361–8117184694217219
Resultat efter skatt, MSEK281305–8101178585188211
Resultat per aktie före utspädning, SEK1,831,98–80,671733,811,24206
Rörelsemarginal, %6367–34122653926

Nettoinflöde, MSEK19 40021 900–118 27013441 30015 800161
Nykundsinflöde (netto), st53 00086 100–3831 50068139 10065 200113
Sparkapital vid periodens slut, MSEK444 600368 20021359 30024444 600359 30024

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 14 juli 2020 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 98215329#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir