Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza delårsrapport januari – mars 2008

- Rörelseintäkterna ökade med 2 (9) procent till 138 (135) MSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till 54 (56) MSEK

- Resultat per aktie minskade med 3 (+2) procent till 1,98 (2,04) SEK

- Nettosparandet uppgick till 2 790 (1 760) MSEK, motsvarande 6 (4) procent av
sparkapitalet vid årets början, varav förvärvade konton från Ikanobanken
utgjorde 480 MSEK

- Antal konton ökade med 18 (7) procent till 194 500 (165 000 per den 31 december 2007)
st och totalt sparkapital minskade med 3 (+8) procent till 44 500 (45 900 per den
31 december 2007) MSEK. Förvärvade konton från Ikanobanken bidrog under kvartalet
med 15 200 konton och 480 MSEK i sparkapital

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner