Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisningen för 2015

Idag publiceras årsredovisningen för 2015 avseende Avanza Bank Holding AB (publ). Läs den på https://www.avanza.se/ir.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 klockan 08:15 (CET)."