Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisningen för 2016

Idag publiceras årsredovisningen för 2016 avseende Avanza Bank Holding AB (publ). Läs den på https://www.avanza.se/ir.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 09:00 (CET)."