Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2004

• Rörelseintäkterna ökade med 40,4 (22,3) procent till 210,5 (149,9) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 65,3 (36,3) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 2,45 (1,36) SEK. • Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 101,2 (59,1) MSEK. • Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,74 (1,60) SEK. • Nettosparandet uppgick till 3.300 (1.660) MSEK, motsvarande 30 (25) procent av depåvärdet vid årets början. • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,00) SEK per aktie. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner