Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 · Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 18,3 (3,1) MSEK. · Resultatet före skatt uppgick till 13,9 (-1,3) MSEK. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,37 (-0,03) SEK. Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar efter utspädning uppgick till 0,49 (0,08) SEK. · Rörelseintäkterna ökade med 15,3 procent till 62,6 (54,3) MSEK. · Nettosparandet uppgick till 530 MSEK, motsvarande åtta procent av depåvärdet vid årets början. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten