Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 - Rörelseintäkterna ökade med 51 (22) procent till 155,6 (103,4) MSEK. - Resultatet efter skatt uppgick till 51,8 (22,8) MSEK. - Resultat per aktie uppgick till 1,95 (0,86) SEK. - Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 78,7 (38,4) MSEK. - Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,13 (1,04) SEK. Motsvarande resultat för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 2,69 (1,46) SEK. - Nettosparandet uppgick till 2.100 (1.000) MSEK, motsvarande 19 (15) procent av depåvärdet vid årets början. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/08/20041007BIT21910/wkr0019.pdf Hela rapporten

Ladda ner