Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 · Rörelseintäkterna ökade till 65,5 (29,0) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (2,7) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,10) SEK per aktie. · Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 37,7 (6,0) MSEK. · Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,02 (0,16) SEK. Motsvarande resultat för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 2,46 (0,82) SEK. · Nettosparandet uppgick till 1.190 (360) MSEK, motsvarande 11 (6) procent av depåvärdet vid årets början. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/16/20040416BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/16/20040416BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten