Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

• Rörelseintäkterna ökade med 95,9 (10,6) procent till 249,4 (127,3) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 100,2 (43,1) MSEK. ��� Resultat per aktie ökade till 3,65 (1,59) SEK. • Nettosparandet uppgick till 3.930 (2.340) MSEK, motsvarande 13,2 (14,4) procent av depåvärdet vid årets början. VD-kommentar ”Under våren lanserade vi Avanza Zero – Sveriges första avgiftsfria indexfond. Med Avanza Zero blir det mer över till kunden – på lång sikt kan det exempelvis ge dubbelt så hög pension. För Avanza är fonden en lockvara som visar på Avanzas stora fördelar och skapar goda möjligheter till merförsäljning. Hittills har 3.600 sparare investerat 80 MSEK i Avanza Zero. Vi är övertygade om att Avanza Zero kommer vara en viktig tillväxtmotor, särskilt i de bredare segmenten av sparare”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. ”Efterfrågan för Avanzas tjänstepension har varit starkare än förväntat. Samtidigt är införsäljningstiderna långa. Men redan ett kvartal efter lansering har över 40 företag anslutit sig och totalt uppgår kapitalet i tjänstepension till 15 MSEK. Det totala kapitalet i Avanzas pensionsprodukter har sedan årsskiftet ökat med 39 procent till 3.400 MSEK.” ”Det har varit mycket händelserikt på marknaden under andra kvartalet. Den starka börsuppgången efterföljdes i maj av en snabb och kraftig nedjustering. Under nedgången var aktiviteten rekordhög och spararna nettosålde aktier och minskade sina innehav i bland annat ryssland- och asienfonder.” För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner