Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

• Rörelseintäkterna ökade med 29,5 (50,5) procent till 201,5 (155,6) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 (56,6) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 2,70 (2,13) SEK. • Nettosparandet uppgick till 3.600 (2.100) MSEK, motsvarande 22,2 (19,1) procent av depåvärdet vid årets början. VD-kommentar ”Avanza tog under sommaren de första stegen in på pensionsmarknaden och det är uppenbart att Avanzas erbjudande med enkla produkter och låga avgifter är ett hett efterfrågat alternativ. Redan ett par månader efter lansering har Avanza attraherat över 300 MSEK till produkten kapitalpension. Totalt räknar nu Avanzas pensions- och försäkringsprodukter till över 1.200 MSEK. Och under de närmaste månaderna fortsätter vi med lansering av privat pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.” ”Att alltfler samlar sitt aktie-, fond- och pensionssparande hos Avanza märks också tydligt. För att förstärka denna trend kommer vi under fjärde kvartalet att satsa ännu mer på försäljning och marknadsföring. Vi bedömer att Avanza kommer uppvisa en betydande vinsttillväxt under 2005”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner