Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2009

- Rörelseintäkterna minskade med 10 (–3) procent till 242 (268) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 6 (–10) procent till 105 (99) MSEK - Resultat per aktie ökade med 4 (–9) procent till 3,81 (3,65) SEK - Nettosparandet uppgick till 4 500 (4 210) MSEK, motsvarande 13 (9) procent av sparkapitalet vid årets början - Antal konton ökade med 11 (25) procent till 249 800 (226 000 per den 31 december 2008) st och totalt sparkapital ökade med 36 (–5) procent till 47 100 (34 600 per den 31 december 2008) MSEK Andra kvartalet - Rörelseintäkterna ökade med 2 (–6) procent till 133 (130) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 36 (–17) procent till 61 (45) MSEK - Resultat per aktie ökade med 32 (–16) procent till 2,21 (1,67) SEK VD-kommentar ”Under andra kvartalet ökade vinsten med 36 procent till 2,21 SEK per aktie. Det motsvarar en total vinstökning före skatt om 14 MSEK och vi klarade detta trots att räntenettot försämrats med 23 MSEK till följd av kraftigt lägre styrräntor”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank. ”Förklaringen ligger i en mycket stark börs under andra kvartalet, en kostnadsminskning om 15 procent och Avanza Banks goda underliggande tillväxt. Antal konton har ökat med 6 procent under kvartalet och 21 procent under de senaste 12 månaderna. Nettosparandet under andra kvartalet uppgick till 2 500 MSEK, vilket gör det till det näst bästa kvartalet någonsin, och sparkapitalet uppgår per sista juni till 47 100 MSEK.” ”Avanza Bank fortsätter att leda utvecklingen på den svenska sparmarknaden. Under våren lanserades en rad tjänster. En av dessa är Mini, som är Sveriges billigaste aktiehandel på Stockholmsbörsen med ett courtage från 9 SEK och där kunden aldrig betalar mer än 59 SEK i courtage.” För ytterligare information: Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01 Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner