Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – september 2009

- Rörelseintäkterna minskade med 4 (–5) procent till 370 (385) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 12 (–13) procent till 164 (146) MSEK - Resultat per aktie ökade med 11 (–12) procent till 5,96 (5,35) SEK - Nettosparandet uppgick till 7 380 (4 860) MSEK, motsvarande 21 (11) procent av sparkapitalet vid årets början - Antal konton ökade med 15 (30) procent till 261 000 (226 000 per den 31 december 2008) st och totalt sparkapital ökade med 60 (–16) procent till 55 200 (34 600 per den 31 december 2008) MSEK Tredje kvartalet - Rörelseintäkterna ökade med 9 (–11) procent till 128 (117) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 26 (–18) procent till 59 (47) MSEK - Resultat per aktie ökade med 26 (–18) procent till 2,15 (1,70) SEK VD-kommentar ”Avanza Bank tjänade under tredje kvartalet 2,15 SEK per aktie. Det motsvarar en ökning av vinsten före skatt med 27 procent till 76 MSEK, trots att lägre styrräntor medfört att räntenettot minskat med 22 MSEK jämfört med samma kvartal förra året. När styrräntorna höjs framöver bör räntenettot kunna återhämta sig”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank. ”Tillväxtmöjligheterna är gynnsamma. Svenska sparare är rekordlikvida med närmare 1 000 MDR SEK i inlåningsmedel. Det innebär att spararna har en av tre sparkronor på konto med en ränta nära noll. En mer stabil börs innebär stora kapitalflöden tillbaka till aktier och aktiefonder. Denna trend är en förklaring till att Avanza Banks nettosparande uppgick till 2 880 MSEK under kvartalet – högre än under något tidigare kvartal.” ”Ett annat viktigt skäl till nettosparandet är att alltfler sparare ser nyttan med Avanza Bank. Igår lanserade vi Superlånet med en ränta om 0,99 procent för Avanza Bank-kunder och 0,89 procent för Avanza Private Banking-kunder. Räntan är 35–40 procent lägre än på vanliga bolån. Superlånet innebär att kunderna lånar upp till 35 procent av värdet på en utvald lista av aktier och fonder. Vi bedömer detta som en relativt sett trygg kredit och vill premiera de kunder som tar låga risker.” För ytterligare information: Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01 Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner