Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – september 2010

 • Rörelseintäkterna ökade med 23 (–4) procent till 454 (370) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 24 (12) procent till 203 (164) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 23 (11) procent till 7,32 (5,96) SEK
 • Nettoinflödet uppgick till 8 430 (7 380) MSEK, motsvarande 14 (21) procent av sparkapitalet vid årets början
 • Antal konton ökade med 20 (15) procent till 335 300 (279 000 per den 31 december 2009) st och totalt sparkapital ökade med 22 (60) procent till 74 600 (61 300 per den 31 december 2009) MSEK

Tredje kvartalet

 • Rörelseintäkterna ökade med 8 (9) procent till 138 (128) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 3 (26) procent till 61 (59) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 2 (26) procent till 2,19 (2,15) SEK

  VD-kommentar

  ”Vinsten per aktie har under senaste året ökat med 30 procent till 9,63 SEK. Vi tar snabbt marknadsandelar och nettoinflödet har under det senaste året uppgått till 11 000 MSEK, vilket är bättre än våra långsiktiga mål. Tillsammans med en stark börsutveckling har det inneburit att sparkapitalet ökat med 35 procent på ett år. Som tidigare kommunicerats bedöms kostnaderna öka med omkring 25 procent under 2010. Nästa år bedöms kostnadsökningarna återgå till 15–20 procent per år.Sammantaget skapar det goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza Bank.

  ”Såväl nettoinflödet som aktiviteten bland kunderna har varit låg under sommaren i bakvattnet av den oro som utbröt på de finansiella marknaderna under våren. Courtageintäkterna minskade med 9 procent jämfört med samma kvartal 2009 och med 20 procent jämfört med andra kvartalet. Nettoinflödet under tredje kvartalet minskade med 52 procent till 1 370 MSEK. I september återvände intresset och aktiviteten. Nettoinflödet uppgick under september till 640 MSEK och 460 MSEK under de tio första dagarna i oktober.”

  ”I september introducerade vi möjligheten för våra kunder att via Avanza Bank öppna sparkonton i andra banker och kreditmarknadsbolag. På så sätt kan kunden placera mer pengar med statlig insättningsgaranti än via någon annan bank och dessutom till en bättre ränta än hos någon storbank. Intresset har varit stort och sedan lansering har 1 900 konton öppnats med totalt 240 MSEK. Vi för diskussioner med flera institut och har som ambition att utöka utbudet av externa sparkonton. Under fjärde kvartalet fortsätter vi därtill med andra produktlanseringar som bedöms öka vår konkurrenskraft.”


  För ytterligare information:

  Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
  Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner