Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018

 • Kundtillväxten uppgick till 36 800 (32 200) nya kunder, en ökning med 14 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 9 940 (8 380) MSEK, en ökning med 19 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 17 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades, men främst räntenettot och courtagenettot
 • Rörelsekostnaderna ökade med 10 procent, främst på grund av högre personalkostnader. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK, vilket var en ökning med 30 procent
 • Biometrisk inloggning med fingeravtryck och ansiktsigenkänning introducerades i apparna, vilket ger kunder en förenklad och snabbare åtkomst till Avanza
 • Ytterligare steg inom Open Banking togs med målet att ge kunderna en bättre överblick över sin ekonomi
 • Nya ”Mina sidor” började rullas ut. Sidorna har flera nya funktioner, såsom ny navigering och en personanpassad startsida
 • Swish adderades som ett alternativ för att göra direktinsättningar, vilket gör det lättare att komma igång med sitt sparande
 • Camilla Hedenfelt, ny HR-chef och medlem av koncernledningen, tillträdde sin tjänst den 1 september

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Rörelseresultatet var rekordstarkt och vi ser att våra ökade satsningar på utveckling och innovation ger effekt. För niomånadersperioden ligger vi på en högre intäktsökningstakt än kostnadsökningstakt. Om inget oförutsett händer är jag trygg i att vi ska nå det målet även för helåret 2019. Engagemanget hos alla på Avanza är helt avgörande för vår framgång och därför är det glädjande att vi uppnått medarbetarmålet för 2019.”

Kv-3 Kv-2 förändr Kv-3 förändr jan-sep jan-sep förändr
2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Rörelsens intäkter, MSEK 313 284 10 267 17 865 782 11
Rörelsens kostnader, MSEK –148 –166 –10 –135 10 –478 –440 9
Rörelseresultat, MSEK 163 117 38 132 23 380 342 11
Resultat efter skatt, MSEK 138 101 36 106 30 326 289 13
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,91 0,67 36 0,71 28 2,15 1,93 12
Rörelsemarginal, % 52 41 11 49 2 44 44 0
Nettoinflöde, MSEK 9.940 8.270 20 8.380 19 25.800 21.200 22
Nykundsinflöde (netto), st 36.800 31.500 17 32.200 14 101.900 97.900 4
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 377.100 359.300 5 331.000 14 377.100 331.000 14

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 17 oktober 2019 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir