Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza pressar försäkringsavgifter

Avanza pressar försäkringsavgifter Avanza tar helt bort insättningsavgiften för kapitalförsäkringar. Dessutom blir det möjligt att ta ut den största delen av försäkringsbeloppet. - Privatspararna har varit mycket kritiska till branschens insättningsavgifter och uttagsgränser. Därför tar vi bort avgifterna och vänder upp och ned på branschens uttagsgränser. Istället för maxuttag på bara 20 procent erbjuder vi 80 procent. Kapitalförsäkringar behöver inte längre vara dyra, stela och tråkiga, säger Claes Hemberg, informationschef Avanza. Kapitalförsäkringar har de senaste åren både hyllats och ratats. Hyllningarna har fokuserats på den låga skatten och kritiken har riktats mot många dolda avgifter och att en stor del av besparingarna har blivit inlåsta i flera år. - Avanza vill nu behålla fördelarna och minska nackdelarna. Att spararna har varit kritiska mot höga insättningsavgifter är fullt förståeligt. Det är märkligt att inte de stora bolagen har reagerat på kritiken. Avanza tar nu bort insättningsavgiften helt. Den årliga administrationen kostar som hos övriga aktörer omkring 1,5 procent. Stor inlåsningseffekt borta Hård kritik har försäkringarna också fått på grund av att den största delen av besparingarna är inlåsta i flera år. Inlåsningseffekten har helt förståeligt fått extra kritik när konjunkturen de senaste 1,5 åren varit dyster. - Genom att vända upp och ned på förhållandena hoppas Avanza nu ge en mer flexibel bild av kapitalförsäkringar. I stället för konkurrenternas 20 procentiga uttag erbjuder vi 80. Detta kommer att göra försäkringearna betydligt mer flexibla. Fortfarande följer Avanza snittet i branschen med en miniminivå på försäkringarna på 500 000 SEK. Det är ett krav eftersom försäkringarna kräver en omfattande administration hos leverantören. Längre period Avanza har valt en längre försäkringsperiod än normalt; åtta år istället för fem. - Kritiken mot långa bindningstider beror på att de gamla försäkringarna krävde att en så stor del av sparkapitalet inte fick lämna försäkringen. Genom att vi ger spararen frihet att ta ut upp till 80 procent, är försäkringens längd inte längre lika intressant. Avanzas kaptialförsäkring erbjuds att tecknas hos Zurich European, ett av världens största bolag inom området. För mer information Claes Hemberg, informationschef Avanza; tel 0708 - 618 047 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00930/bit0001.pdf