Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza: Kommuniké från extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Avanza: Kommuniké från extra bolagsstämma På Avanzas extra bolagsstämma den 19 augusti 2002 fattades beslut att genomföra ett nytt optionsprogram. Bolagsstämman fattade beslut att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med sammanlagt högst 1.400.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Programmet motsvarar en utspädning om 5,0%. Rätt att teckna skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning tillkommer endast det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommission AB för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till medarbetare inom Avanza-koncernen. Optionsrätternas löptid är till och med den 17 februari 2006 och lösenpriset uppgår till 14,07 SEK per aktie. För mer information Sven Hagströmer, Styrelsens ordförande, tel: 08-402 33 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00670/wkr0002.pdf