Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

 · Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Rörelseintäkterna ökade med 22,4 procent till 103,4 (84,5) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 22,8 (3,3) MSEK. · Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 (0,12) SEK. Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar efter utspädning uppgick till 1,03 (0,30) SEK. · Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 38,4 (11,2) MSEK. · Nettosparandet uppgick till 990 MSEK, motsvarande 15 procent av depåvärdet vid årets början. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031007BIT00880/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031007BIT00880/wkr0002.pdf Hela rapporten