Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza och Delphi Economics startar utvecklingsbolag

 · Regulatorisk information

Avanza och Delphi Economics startar utvecklingsbolag Avanza och Delphi Economics har slutit avtal om att utveckla gemensamma produkter inom teknisk analys och aktiehandel. Verksamheten bygger på Delphi Economics privatkundsprodukter och Avanzas kompetens inom internetlösningar och aktiehandel. Verksamheten innefattar produkterna Vikingen, Trends, Signallistan och Börsguiden. Den största delen av verksamheten utgörs av Vikingen, som är ett program för teknisk analys. Bakgrunden till Avanzas satsning är att många av Avanzas mest aktiva kunder använder teknisk analys som ett viktigt inslag i sina investeringsbeslut. Vikingen har idag 3.000 användare och utsågs under 2003 till Sveriges mest prisvärda program för teknisk analys av tidningen Aktiespararen. Målsättningen är att förnya Vikingen och utveckla en integrerad applikation för aktiehandel och teknisk analys. "Vikingen är det program som de flesta använder idag för teknisk analys. Nu ska vi förnya Vikingen och koppla ihop den med aktiehandeln. Det blir teknisk analys till vanligt folk, men också en avancerad variant till dagshandlare", säger Nicklas Storåkers, VD Avanza. "Avanza bidrar med nytänkande och tekniskt kunnande. Tillsammans ska vi utveckla och erbjuda användarvänliga hjälpmedel för privatpersoner att fatta sina investeringsbeslut ", säger Per Holmlund, grundare och representant för huvudägarna i Delphi Economics. Verksamheten läggs i det nybildade bolaget Avanza Vikingen AB, som Avanza AB kommer äga till 51 procent och Delphi Economics AB till 49 procent. Avanza kommer konsolidera bolaget från och med den 1 februari 2004. Avanzas kapitalinsats i bolaget offentliggörs inte. Verksamheten bedöms öka Avanzas rörelseintäkter respektive rörelsekostnader med 7-8 MSEK på årsbasis. Avanza Vikingens resultatbidrag till Avanza-koncernen kommer emellertid minskas med Delphi Economics minoritetsandel. Efter förvärvet bedöms Avanza-koncernens rörelsekostnader exklusive goodwillavskrivningar uppgå till 98-103 MSEK under 2004. För mer information Nicklas Storåkers, VD Avanza: 070-861 80 01 Per Holmlund, styrelseordförande Delphi Economics: 070-601 03 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/29/20040129BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/29/20040129BIT00110/wkr0002.pdf