Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2003

 · Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2003 · Rörelseintäkterna ökade med 22,3 procent till 149,9 (122,6) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 36,3 (13,5) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 1,36 (0,51) SEK per aktie. · Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 59,1 (26,9) MSEK. · Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,60 (0,73) SEK. · Nettosparandet uppgick till 1.660 MSEK, motsvarande 25 procent av depåvärdet vid årets början. · Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (-) SEK per aktie. VD-kommentar "Under 2003 återvände privatspararna till börsen. Antalet affärer ökade för första gången sedan 1999. Snabbast tillbaka är dagshandlarna, men även vanliga sparare har börjat att återvända efter en tid av tydligt ökande insättningar och nettoinvesteringar i aktier. Även Avanzas institutionella kunder har ökat sin handel i samma takt." "Vi ser nu flera tecken på en vändning i konjunkturen. De mest erfarna privatinvesterarna är helt tillbaka. Antalet nya kundanmälningar har flerfaldigats sedan botten i mars, och även valet av aktier pekar på en stundande konjunkturvändning. Vi märker också av att fler nya bolag vill in på börsen." "Avanza ska nu förstärka den inslagna vägen med ett passionerat kundfokus, branschens bästa teknikstöd och genom att erbjuda fler sparandeformer såsom aktiepaket, pensionssparande, aktieobligationer och fler fonder. Avanza har förutom erfarenhet och ambition också en finansiell stabilitet som gör att vi långsiktigt kan tillgodose våra kunders behov. Därför kommer vi under 2004 att fortsätta i en hög utvecklingstakt." För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. Bolagsstämma Bolagsstämma hålls den 31 mars kl 16.00 i World Trade Center. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.avanza.se, från början av mars och kommer dessutom att skickas ut till aktieägarna. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning mars 2004 Ordinarie bolagsstämma 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 16 april 2004 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 8 juli 2004 Delårsrapport 1 januari - 30 september 8 oktober 2004 Stockholm den 22 januari 2004 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00030/wkr0001.doc Hela bokslutskommuniken http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00030/wkr0002.pdf Hela bokslutskommuniken