Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

 · Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Rörelseintäkterna ökade till 115,1 (62,6) MSEK. - Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (9,9) MSEK. - Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,37) SEK per aktie. - Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 62,0 (18,3) MSEK. - Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,67 (0,49) SEK. Motsvarande resultat för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 2,76 (1,14) SEK. - Nettosparandet uppgick till 1.740 (530) MSEK, motsvarande 16 (8) procent av depåvärdet vid årets början. - Avanza förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Avanza Vikingen. VD-kommentar "Avanzas tillväxtmöjligheter är bättre än på flera år. Det märks både i mer aktiva och nya sparare, och Avanzas växande andel i deras sparande. För att förstärka denna trend ytterligare lanserar vi under hösten ett flertal, nya produkter och tjänster. Så även om börsklimatet styr tillväxten i det korta perspektivet så kommer våra nysatsningar att stärka vår position och attrahera alltfler privatsparare. Avanzas har som Sveriges största nätmäklare också ökat marknadsandelarna under andra kvartalet." "Efter en lugnare period under försommaren bedömer vi nu att privatspararna och dagshandlarna återigen kommer göra fler affärer inför och under de stora börsbolagens rapportperiod. Trots den lugna handeln har Avanzas satsning att genomföra aktiespridningar till privatpersoner utvecklats starkt. Avanza har under andra kvartalet deltagit i sex nyintroduktioner och nyemissioner, och vi förväntar oss att genomföra minst lika många till under hösten", säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040707BIT21350/wkr0001.pdf Hela rapporten

Ladda ner