Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Information om Avanzas nomineringskommitté

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2003 ska nomineringskommittén utgöras av representanter för aktieägare som äger mer än fem procent av antalet aktier och röster i Avanza AB (publ). Nomineringskommittén ska sammankallas av styrelsens ordförande i god tid före bolagsstämman. Enligt bolagets kännedom innehar följande aktieägare mer än fem procent av antalet aktier och röster i Avanza: Investment AB Öresund, Sven Hagströmer med bolag, Aktiespararnas Service AB och familjen Qviberg. Nomineringskommittén består av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund och familjen Qviberg, samt Lars-Erik Forsgårdh, som representerar Aktiespararnas Service AB. Nomineringskommittén har för avsikt att i god tid före bolagsstämman presentera ett förslag avseende val av styrelse. För mer information Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, tel: 070-728 81 92.

Ladda ner