Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza startar Aktiespar.se

Aktiespar.se lanserar idag aktie- och fondhandel med innehåll och priser som vänder sig till vanliga småsparare hos de stora bankerna. Aktiespar.se har betydligt lägre priser och bredare fondurval än snittbanken samt vill erbjuda den enklaste hemsidan i branschen. Aktiespar Fondkommission är en bifirma till Avanza Fondkommission AB, som är ett helägt dotterbolag till Avanza AB. Målsättningen för Aktiespar.se är 6.000 depåkunder under 2005. Betydande samordningsfördelar mellan Aktiespar.se och Avanza gör att verksamheten inom Aktiespar.se bedrivas kostnadseffektivt. Kostnaderna under 2005 bedöms uppgå till 5 MSEK och verksamheten bedöms uppvisa ett mindre underskott under året. Avanza-koncernens kostnadsmål för 2005 ökar därmed till 120-125 MSEK. Redan under 2006 bedöms Aktiespar.se kunna uppnå en sådan storlek att verksamheten bidrar med ett positivt resultattillskott. För mer information Nicklas Storåkers, verkställande direktör Avanza, telefon 08-562 250 01. Michael Wahlgren, chef Aktiespar.se, telefon 08-566 363 05, 0709-961 221

Ladda ner