Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information
Beslut på Avanzas extra bolagsstämma

Andreas Rosenlew ny styrelseledamot Till ny styrelseledamot valdes Andreas Rosenlew. Andreas Rosenlew är 42 år och partner i Grow Partners Worldwide. Nytt optionsprogram Bolagsstämman beslutade om ett nytt optionsprogram. Optionsprogrammet omfattar 1.294.200 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 4,5%. Optionsprogrammet är uppdelat i tre delprogram och det totala optionsprogrammet löper under perioden juli 2005 till september 2010. För mer information Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, tel: 070-728 81 92

Ladda ner