Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma: Beslut på Avanzas ordinarie bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1,50 (1,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 21 mars 2005, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom VPC den 24 mars 2005. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Ann Christine Ahrnell-Runnquist, Johan Brenner, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemson, Jacqueline Winberg och Nicklas Storåkers. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. För mer information Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, tel: 070-728 81 92

Ladda ner