Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza startar Avanza Zero - fonden utan avgifter

”Idag startar Avanza en fond utan avgifter. Avanza Zero är en gratisbiljett för svenska fondsparare som idag betalar många miljarder i fondavgifter. Den nya fonden ska få fler att engagera sig i sitt fondsparande och upptäcka det breda fondutbud som finns hos Avanza”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. Avanza Zero är en svensk indexfond helt utan avgifter. Fondens målsättning är att följa de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, d v s de aktier som ingår i OMXS30-index. Fonden går att köpa via ett direktsparande i Avanza-depå eller via ett pensionssparande hos Avanza. ”Med Avanza Zero slipper du rätt och slätt avgifterna på ditt sparande – det finns inga hakar och inget finstilt. På samma sätt som man idag kan ringa via internet eller läsa nyheter gratis på internet, så kan man nu också fond- och pensionsspara på internet utan att det kostar något.” Avanza Zero innebär att spararna har möjlighet att helt ta bort kostnaderna för sitt fond- och pensionssparande. Om en sparare kan minska avgifterna med 2 % per år innebär det på 35 års sikt att man får dubbelt så mycket tillbaka, t ex i form av dubbelt så hög pension. ”Vi är övertygade om att Avanza Zero kommer attrahera många nya kunder och nytt kapital till Avanza. Och genom det skapas goda möjligheter till merförsäljning, inte minst av de 640 externa fonder som erbjuds på Avanzas fondtorg. Eftersom vi kan hålla väldigt låga kostnader för fonden är Avanza Zero ett billigt sätt att marknadsföra fördelarna med Avanza.” Affärsmodell Avanzas bedömning är att Avanza Zero är ett mycket attraktivt inslag i en sparportfölj, särskilt för långsiktigt fond- och pensionssparande. Avanza Zero bedöms därför väsentligen stärka Avanzas tillväxt både avseende kunder och kapital. Avanza Zero genererar i sig inga intäkter för Avanza. Men Avanza har bra erfarenheter av merförsäljning och möjligheterna till merförsäljning av andra produkter bedöms på lång sikt som goda. Kunderna har behov av riskspridning och intresserar sig därför också för andra placeringar. Avanza har marknadens bredaste sparutbud – däribland svenska och utländska aktier, 640 olika fonder, obligationer, garantiprodukter och derivat. Med en depå eller pensionssparande hos Avanza har kunden bra överblick av sitt sparande och det är enkelt att ändra placeringar. Avanzas direkta kostnader för förvaltningen av Avanza Zero är låga. Genom internetbaserad kundkommunikation och effektiv administration åstadkoms en hög grad av automatisering i förvaltningen. De direkta förvaltningskostnaderna för Avanza Zero bedöms endast uppgå till 2-4 MSEK per år. På detta sätt skapar Avanza en attraktiv produkt som bedöms locka många kunder och mycket kapital. Kostnaderna för Avanza Zero är samtidigt låga och är därför ett effektivt sätt att marknadsföra Avanza. Genom ett aktivt arbete för merförsäljning bedöms Avanza Zero därför stärka Avanzas långsiktiga möjligheter till intäktstillväxt. Det finns en risk för ”kannibalisering”, vilket innebär att Avanzas befintliga kunder placerar sitt kapital i Avanza Zero istället för i andra intäktsgenererande sparprodukter hos Avanza. Det resulterar i sådant fall i lägre intäkter för Avanza på kort sikt. Avanza har emellertid en marknadsandel om endast drygt 1 % av den svenska sparmarknaden, som totalt uppgår till drygt 3.000 Mdr SEK. En ”kannibalisering” bland befintliga kunder och kapital är därför troligtvis en stark indikation på att Avanza samtidigt kommer attrahera väsentligt många fler nya kunder och nytt kapital. Detta skapar i sin tur ännu större möjligheter till merförsäljning. Lanseringen av Avanza Zero innebär att konkurrensen på fondmarknaden tilltar. Kravet blir tydligare att aktivt förvaltade och avgiftsbelagda fonder och pensionssparande måste skapa mervärde för kunden i form av högre avkastning. Avanza bedömer dock att det fortsatt kommer finnas en stark efterfrågan av aktivt förvaltade fonder med god avkastning. Att fortsätta samarbetet med de närmare 50 fondbolag med sammanlagt 640 fonder som Avanza erbjuder idag är därför en viktig del av Avanzas affärsidé. Bedömningen är att Avanza Zero kommer attrahera betydande kapital och Avanzas målsättning är att de samarbetande fondbolagen på sikt ska öka sitt förvaltade kapital hos Avanza. För mer information Nicklas Storåkers, VD Avanza, tel: 070-861 80 01 Fakta om Avanza Zero – fonden utan avgifter Förvaltning • Inriktning: Indexfond med inriktning på Sverige och som placerar i aktier som ingår i OMX Stockholm 30 index (OMXS30). Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa OMXS30, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index • Fondbolag: Avanza Fonder AB • VD: Ingrid Lindquist Avgifter • Årlig förvaltningsavgift: 0 % • Insättningsavgift: 0 % • Uttagsavgift: 0 % • Totalt erlagda avgifter (TER): 0 % • Courtage (kostnader utöver TER): 0 % Handel • Handlas via depå eller pensionssparande hos Avanza • Daglig handel • Teckningsperiod: 8-22 maj 2006 • Högsta engångsinsättning: 1.000.000 SEK • Avanza har för avsikt att erbjuda sparande i Avanza Zero via PPM

Ladda ner