Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza valbart i avtalspension SAF-LO

Avanza Pension blir i mars 2007 det första mindre pensionsbolaget som är valbart för 2,1 miljoner sparare i avtalspension SAF-LO. Hittills har 50 MDR SEK fördelats via avtalspensionen. Varje år tillkommer i dagsläget 8 MDR SEK.

Fram till idag har miljontals SAF-LO-sparare endast kunnat välja mellan storbolagen inom pensionsområdet. Sedan 1999 har 85 procent av fondförsäkringarna stannat hos jättarna AMF Pension, Folksam, Robur och Handelsbanken.
- Avtalspensionen är en viktig fråga för miljontals arbetare och tjänstemän. Men mycket få av spararna är engagerade. Med Avanzas låga priser, enkla tjänster och starka urval av fonder, ska vi få upp spararnas ögon, säger Henrik Källén, vd Avanza Pension.

Avtalspension SAF-LO ger varje sparare en årlig snittpremie på 7 500 kronor i fondförsäkring, vilken är den del Avanza siktar in sig på.
- Varje år tillkommer dessutom 150 000 nya väljare. Här ser Avanza en stor potential. De nya spararna är mer vana att välja kritiskt. Att de yngres pensioner förväntas bli sämre än tidigare generationers går också upp för allt fler, säger Henrik Källén.

Antalet sparare i avtalspension som varje år byter försäkringsgivare har samtidigt vuxit snabbt.
- Under 2005 var de hela 100 000 personer som valde att byta förvaltare. Det visar att även äldre sparare börjar röra på sig och ställer nu högre krav än någonsin tidigare, säger Henrik Källén, VD för Avanza Pension.

För mer information:
Henrik Källen, vd Avanza Pension, telefon 070-861 80 25
Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47

Ladda ner