Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

 · Regulatorisk information

• Rörelseintäkterna ökade med 103 (-6,7) procent till 123,9 (61,1) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 55,3 (20,4) MSEK. • Resultat per aktie ökade till 2,01 (0,75) SEK. • Nettosparandet uppgick till 2.320 (1.540) MSEK, motsvarande 7,8 (9,5) procent av depåvärdet vid årets början. VD-kommentar ”Vi lägger ett rekordkvartal bakom oss, både vad gäller tillväxt och resultat. Nettosparandet uppgick till över 2.300 MSEK vilket är ett viktigt kvitto på att alltfler kunder ser fördelarna med Avanza. Inte minst var intresset stort för fond- och pensionssparande och under kvartalet gjorde Avanzas kunder 210.000 fondaffärer”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. ”I mars lanserade vi tjänstepension. Därmed kan kunderna samla hela sitt sparande hos Avanza – alltifrån aktivt aktiesparande till tjänstepension. Gemensamt för alla produkter är att vi erbjuder marknadens lägsta avgifter och Avanza tar nu rollen som Spararnas Bank. Vi har stor tilltro att breddningen ger oss strålande tillväxtmöjligheter.” ”Under fortsättningen av året kommer vi att sjösätta ett antal nya produkter inom såväl aktie-, fond- som pensionssparande. Redan under våren kommer nya lösningar för pensionssparande och dessutom lanserar vi en egen fond.” För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner