Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

 · Regulatorisk information

· Rörelseintäkterna ökade med 67,0 (29,5) procent till 336,6 (201,5) MSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till 134,1 (75,3) MSEK.

· Resultat per aktie ökade till 4,88 (2,76) SEK.

· Nettosparandet uppgick till 4.450 (3.600) MSEK, motsvarande 14,9 (22,2) procent av depåvärdet vid årets början.

VD-kommentar
”Våra kunder ska känna att de valt Sveriges bästa bank för sparande. För att uppnå detta behöver Avanza hela tiden utveckla bättre och bättre sparprodukter. Under våren lanserade Avanza därför marknadens första tjänstepension helt utan fasta avgifter och dessutom Avanza Zero – fonden utan avgifter. Under tredje kvartalet sjösattes
Placera Nu, som är Sveriges enda webbtidning inriktad på sparande och placeringar. Och under senare delen av hösten introducerar vi helt nya sparerbjudanden”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza.

”Breddningen av Avanza ger tydliga resultat i form av fler nya kunder. Och helt avgörande för den långsiktiga tillväxten är att vi har ett starkt förtroende bland svenska sparare. Det är därför enormt smickrande att Avanza nyligen i en stor undersökning utsågs till Sveriges tredje mest ansedda bolag efter IKEA och TetraPak.”

”Nedjusteringen på börsen under senvåren och början av sommaren lugnade ner marknaden. Nettosparandet under tredje kvartalet var lågt till följd av detta. Kundinflödet har dock varit bra och mot slutet av september tog nettosparandet fart igen. Vi bedömer att den starka trenden håller i sig under resten av året.”

Ladda ner