Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Spararna ökar andelen kontanter

Privathandeln på börsen sjönk under april med 9 procent till 38 000 aktieaffärer per dag. Det är 6 procent under privatspararnas aprilhandel i fjol, och fortfarande på historiskt höga nivåer.

”Spararna är fortsatt optimistiska, folkaktier är i ropet och lånen för aktieköp ökar med 7 procent. Men en växande grupp passiva sparare gör misstaget att hålla sparpengar i kontanter. Här förlorar svenska sparare varje år tiotals miljarder helt i onödan. Det minsta spararna kan göra är att välja en lågriskfond, och få 3-4 procents avkastning per år”, säger Claes Hemberg, informationschef hos Avanza.

De stora börssvängningarna i maj förra året och nu i februari gör fortfarande att många sparare avvaktar. ”Börssvängningarna har fått spararna att hålla sparpengarna i handen. Detta är ett av svenskarnas absolut vanligaste och allvarligast sparmisstag, som kostar dem miljarder varje år”, säger Hemberg.

I dagsläget har svenskarna omkring 600 MDR kontant (inlåning) på svenska banker, vilket utgör var femte sparkrona som svenskarna har totalt.
”Här förlorar svenskarna 30-40 miljarder varje år, i utebliven avkastning. De enda som tjänar på detta är storbankerna. Det minsta spararna kan göra är att välja en kort räntefond eller en lågrisk hedgefond. Här krävs ingen speciell tro på börs eller konjunktur, utan dessa fonder ger stadigt 3-10 procent i avkastning per år”, säger Hemberg.

Hos Avanza har spararna en andel kontanter som är omkring hälften av branschsnittet.


Statistik privat
aktiehandel aprilAntal Månatlig förändr.
aktieaffärer* per April Mars
dag, st
Avanza -9 % 16 600 18 100
Etrade -12 % 7 300 8 300
Nordnet -9 % 12 100 13 300
Skandiabanken -4 % 1 600 1 600
Övriga banker Särredovisar ej --- ---
Privatspararna, -9 % 37 600 41 300
totalt

Aktiesparare, Månatlig förändr. April Mars
fakta**
Utlåning, MSEK 7 % 2 400 2 200
Inlåning, MSEK 1 % 6 000 6 000
Antalet sparare 2 % 142 000 140 000


Med aktieaffärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen
och First North. Källa OMX.
* Statistik från OMX.
** Baserat på Avanzas depåkunder.


För mer information: Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47

Ladda ner