Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza förvärvar Ikanobankens fondverksamhet

 · Regulatorisk information

Avanza har slutit avtal om förvärv av Ikanobankens fond- och pensionssparverksamhet. Ikanobanken har sedan 1998 erbjudit fonder i samarbete med Catella och IKANO Funds i Luxemburg. Verksamheten består av 18 300 konton för direkt fondsparande och individuellt pensionssparande (IPS). Det sammanlagda sparkapitalet uppgår för närvarande till 690 MSEK och årsintäkterna till 3,2 MSEK.

”Ikanobanken och Avanza är två banker med gemensamma värderingar; att erbjuda bra och prisvärda banktjänster på kundens villkor. Vi är därför övertygade om att kunderna kommer att uppleva en övergång till Avanza som positiv. Avanza kommer att erbjuda likvärdiga eller lägre avgifter. Samtidigt kommer kundernas urval utökas från fyra till över 800 fonder”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza.

”Ikanobanken är en nischbank som fokuserar på lån, krediter och enkla sparprodukter och det är vad vi vill fortsätta att jobba med och förbättra. För våra kunder innebär försäljningen att deras fondkonton hos oss flyttas över till Avanza. Jag övertygad om att både Ikanobanken och våra kunder gynnas av försäljningen”, säger Eva Engdahl, VD Ikanobanken.

Ikanobankens fondverksamhet kommer integreras fullt ut i Avanzas befintliga verksamhet. De fonder som Ikanobanken har marknadsfört kommer att ingå i Avanzas ordinarie sortiment. Inga medarbetare, andra avtal eller förpliktelser utöver kundavtalen övertas. Överlåtelse av avtalen förutsätter i vissa delar aktiv accept av kunderna. Förutsättningarna att en väsentlig majoritet av kunderna övergår till Avanza bedöms som goda. Målsättningen är att integrationen ska vara fullt genomförd före årsskiftet.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 8,5 MSEK och är skattemässigt avdragsgill. Förvärvet är bland annat villkorat av myndighetsgodkännanden.

För mer information

Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01
Eva Engdahl, VD Ikanobanken, telefon 070-916 22 48

Ladda ner