Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

 · Regulatorisk information

• Rörelseintäkterna ökade med 10,1 (95,9) procent till 274,6 (249,4) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 110,2 (100,2) MSEK
• Resultat per aktie ökade till 4,01 (3,65) SEK
• Antal konton ökade med 13,0 (11,3) procent till 146 900 (130 000 per den 31 december 2006) st och totalt sparkapital ökade med 15,0 (17,1) procent till 49 700 MSEK (43 200 MSEK per 31 december 2006)
• Avanza har den 11 juli 2007 slutit avtal om förvärv av Ikanobankens fond- och pensionssparverksamhet för maximalt 8,5 MSEK. Verksamheten består av 18 300 konton med ett totalt sparkapital om 690 MSEK

VD-kommentar
”Under första halvåret fick Avanza 16 900 nya konton. Det är mer än 40 procent fler än under samma period 2006 och fler än under hela 2005. Avanzas tillväxt accelererar som en direkt effekt av aktiv merförsäljning såväl som av vår breddning till nya målgrupper. Ett starkt intresse för kapitalförsäkring har också bidragit till framgången”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza. ”Intäkterna ökade med 10 procent, vilket är lägre än våra långsiktiga mål. En förklaring är prispressen på courtage. Denna effekt bedöms plana ut under andra halvåret. Icke-courtageintäkterna utgjorde 53 procent av de totala intäkterna under första halvåret och motsvarade 117 procent av kostnaderna. Även kostnadsökningen är under god kontroll och uppgick under första halvåret till 12 procent.” ”Under hösten bjuder Avanza på en rad nya produkter och tjänster för såväl aktiva sparare som för de sparare som behöver mer stöd med sina placeringar. Senare under året deltar också Avanza för första gången när tre miljoner sparare har möjlighet att välja inom de kollektivavtalade pensionsplanerna och även inom detta område kan vi erbjuda de lägsta avgifterna. Därtill kommer ett intensivt arbete bedrivas under hösten för att ytterligare höja tempot inför 2008.” ”Genom förvärvet av Ikanobankens fondverksamhet befäster Avanza positionen som störst i Sverige inom internetbaserat sparande. Vi är också övertygade om att dessa kunder kommer att uppleva en övergång till Avanza som positiv. Avanza kommer att erbjuda likvärdiga eller lägre avgifter och samtidigt kommer kundernas urval utökas från fyra till över 800 fonder.”

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner