Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Finansiell historik

Från och med idag publicerar Avanza finansiell historik i ett Excel-dokument på Avanzas hemsida. Informationen är på engelska och kommer att uppdateras kvartalsvis.

Sökvägen är www.avanza.se/aza/omavanza/finansiell-information.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01

Ladda ner