Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Information från årsstämma - 10 000 nya depåkunder under första kvartalet

Nettosparandet bedöms uppgå till 2 000 MSEK under första kvartalet 2007. Antalet depåkunder bedöms öka med 10 000 motsvarande drygt 8 procent till 140 000 depåkunder. Det totala depåvärdet har hittills i år stigit med 4 procent till 44 800 MSEK. Det framkommer i vd Nicklas Storåkers anförande vid dagens årsstämma i Avanza.

”Det är två trender som driver tillväxten; dels ett snabbt ökande fond- och pensionssparande och dels att befintliga kunder flyttar över mer sparande till Avanza. Hittills i år har pensionssparandet utgjort 24 procent av det totala nettosparandet. Avanza Zero – fonden utan avgifter fungerar som en stark tillväxtmotor och med marknadens lägsta avgifter tar Avanza rollen som Spararnas Bank”, säger Nicklas Storåkers.

Avanzas privatsparare har hittills i år ökat sin handel med 6 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

”Intäkterna bedöms öka med omkring 6-8 procent under första kvartalet. Vi räknar med ett resultat före skatt omkring 75 MSEK för första kvartalet, vilket motsvarar en vinst efter skatt om cirka 2 SEK per aktie.”

För mer information
Nicklas Storåkers, verkställande direktör Avanza, telefon 08-562 250 01

Ladda ner