Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Aktiehandeln rekordhög under semestern

Privathandeln i aktier ökade till 32 000 aktieaffärer per dag eller 45 procent jämfört med juli förra året. Samtidigt ökade utlåningen med 12 procent senaste månaden.

”Det är den mest omfattande sommarhandeln vi någonsin sett. Samtidigt är spararna mer försiktiga och köper mer storbolag. Bakgrunden till intresset är dels den oroliga börsen och regnvädret. Samtidigt har spararna varit mer avvaktande de senaste månaderna”, säger Claes Hemberg, informationschef hos Avanza.

Inför sommaren hade spararna en ovanligt stor andel kontanter på sina konton.

”Dessa har de nu använt för nya placeringar då sommarvädret inte lockade till sol och bad. Spararna valde då företrädesvis aktier i de större bolagen för sina investeringar.

Intresset för handel i de mindre bolagen har minskat betydligt jämfört med samma period förra året.

”Antalet affärer i småbolag har nästan halverats. Bland de mest köpta bolagen finns istället folkaktier som SSAB, Sandvik och Boliden, förutom flaggskeppen Ericsson och Volvo. Bolag som har uppvisat bra resultat och som är trygga investeringar inför den eventuella korrektion som har förutspåtts under tredje kvartalet”, säger Hemberg.

Den försiktighet som märktes i början på sommaren med en högre andel kontanta medel och en lägre belåning än tidigare är nu borta. Belåningen av portföljer ligger på en hög nivå och har ökat med hela tolv procent sedan juni. Samtidigt minskar andelen likvida medel på kontona.


Statistik privat
aktiehandel (juli)

Antal Månatlig
aktieaffärer* förändr. Juli Juni Maj April
per dag, st
Avanza -12 % 14 600 16 500 16 700 16 600
Etrade -18 % 6 500 7 800 7 300 7 300
Nordnet -19 % 9 600 11 800 12 400 12 100
Skandiabanken -10 % 1 300 1 500 1 600 1 600
Övriga banker Särredovisar ej --- --- --- ---
Privatspararna, -15 % 31 900 37 600 38 000 37 600
totalt

Aktiesparare, Månatlig Juli Juni Maj April
fakta** förändr.
Utlåning, MSEK 12 % 2 500 2 200 2 300 2 400
Inlåning, MSEK -5 % 6 400 6 700 6 300 6 000
Antalet sparare +1 % 149 000 147 000 144 000 142 000Statistik privat
aktiehandel (juli)

Förändring
Antal Sedan
aktieaffärer* 2006 / 2005 2007 2006 2005
per dag, st
Avanza 57 % / 52 % 14 600 9 300 9 600
Etrade 46 % / 35 % 6 500 4 400 4 800
Nordnet 50 % / 10 % 9 600 6 400 8 700
Skandiabanken 52 % / -4 % 1 300 900 1 400
Övriga banker Särredovisar ej --- --- ---
Privatspararna, 45 % / 30 % 31 900 22 000 24 500
totalt


Med aktieaffärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och First North. Källa OMX.
* Statistik från OMX
** Baserat på Avanzas depåkunder


För mer information:
Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47

Ladda ner